Tancar
Accés usuaris
Auxiliar Quirúrgic Veterinari (AQV)

Objectius:

Aportar coneixements tècnics avançats vinculats a l'atenció clínica veterinària en l'àmbit del quiròfan, amb la finalitat de millorar la capacitació professional en aquesta àrea.

Dirigit a:

Auxiliars Tècnics Veterinaris interessats a especialitzar dins de l'entorn quirúrgic.

Programa:

Desinfecció, asèpsia i esterilització.

Instrumental quirúrgic

Materials de sutura.

Anestesiologia i monitorització.

Preparació i manteniment del prequiròfan, quiròfan i sala de recuperació

Preparació del pacient.

Preparació del personal per a la cirurgia.

Ajuda durant el procés quirúrgic.

Cures, embenats, apòsits i drenatges.

Cures postoperatòries.

Reanimació i rehabilitació.

 

Durada:

60 hores (20 hores teòriques i 40 hores pràctiques).