Tancar
Accés usuaris
Ajudant Tècnic Veterinari (ATV) PDF Imprimeix


 
 

Aquest curs constitueix un segon nivell d'estudis després de l'especialització en Auxiliar de Clínica Veterinària. L'ajudant tècnic veterinari (ATV) es troba davant d'un camp laboral que s'amplia progressivament, ja que l'atenció veterinària és cada vegada més diversa pel que fa a cures (nutrició, esterilització, vacunació, etc.) I pel que fa a espècies i races.

 

Destinataris:

Auxiliars de Clínica Veterinària que vulguin completa la seva formació adquirint un perfil tècnic.

Objectius:

Aportar coneixements tècnics vinculats a l'atenció clínica veterinària, per tal de millorar la capacitació professional en aquesta àrea.

Adquirir una formació veterinària específica i actualitzada que inclogui les principals tècniques de capacitació professional en aquesta àrea.

Estudiar les bases de la genètica, la farmacologia, la infermeria quirúrgica, la obstètrica - general i diagnòstica, etc.

Pràctiques:

Vet Clínic Formació aposta per una formació eminentment pràctica, de manera que es combina teoria i pràctica des de l'inici del curs, realitzant les pràctiques en les tres clíniques veterinàries de les que disposem.

Durada i horari:

La durada és de 100 hores (30 teòriques i 70 pràctiques)

 

Grup de matí: dijous de 9:30 a 13:00 hores

Grup de tarda: dimecres de 17:30 a 20:30 hores.

 

Horari de les pràctiques: a convenir.

Titulació:

Els alumnes rebran a la finalització del mateix un diploma de Vet Clínic Formació, que t'acredita professionalment com Auxiliar Tècnic Veterinari.

Programa:

Funcionament intern de la clínica

Recepció i atenció al client.

Control de comandes i stocks

Atenció telefònica

Gestió de l'agenda

 

Assistència al quiròfan.

Instrumental quirúrgic

Cura i manteniment de l'equip quirúrgic

Preparació del quiròfan

 

Anestèsia. Anelgesia. Sutures.

 

Hospitalització.

Organització de l'hospitalització

Cures i maneig del pacient hospitalitzat

Fluïdoteràpia

Transfusions

Oxigenoteràpia.

 

Laboratori.

Normes bàsiques de seguretat

Recollida de mostres

Equip de laboratori

Anàlisi de sang, d'orina i excrements.

 

Diagnòstic per imatge.

Radiologia.

Ecografia.

Endoscòpia.

Identificació i arxiu radiogràfic.

 

Malalties infeccioses i parasitàries

Endoparàsits i ectoparàsits.

Enfermedades generic viagra.

 

El sistema immunitari.

Les vacunes.

 

 

Introducció a la medicina d'espècies exòtiques i silvestres